[BAG 3] SUBHANALLAH !!! TERNYATA INI AMALAN MUDAH TAPI BERPAHALA BESAR BERKALI-KALI LIPAT. NO 12 MUDAH SEKALI !!!

9. Muadzin atau Tukang Adzan Mendapat Pahala Sebanyak Orang Sholat Bersamanya dan wajib Masuk Syurga
      a.Pahala Sebanyak Pahala Orang Sholat Bersamanya.
“Muadzin (tukan adzan) itu akan diampuni dosa-dosanya sesuai dengan panjangnya suara adzan dan pahala seperti orang-orang yang sholat bersamanya.”(HR.Al-Thabrani.Dianggap shahih ole al-Bani)
Dalam hadist ini berisikan terdapat dua pahala bagi seorang muadzin yaitu:
1.Dihapus dosa-dosanya.Berapalah dosa yang terhapus? Dosa yang terhapus sesuai dengan panjangnya suara jangkauan adzannya.Artinya semakin besar dan panjang jangkauannya maka semakin banyak pahala yang akan terhapus.wallohu a’lam bisshowaab.
2.Seoarang muadzin mendapat pahala sebanyak orang yang sholat bersamanya.Jika semakin banayak orang yang pergi sholat ke masjid karena mendengar seruan adzan darinya maka artinya ia mengjak orang lain dalam kebaikan dan ketaqwaan.Termasuk pekerjaan yang mulia bukan??

            b.Wajib Masuk Syurga
            “Barang sipa yang mengumandangkan adzan selama dua belas tahun maka ia wajib masuk syurga.Sekali adzan pada tiap hari ia memperoleh enam puluh kebaikan dan setiap iqamah memperoleh tiga puluh kebaikan.”(HR. Ibnu Majah dan Dianggap shahih oleh al-Bani)
Subhaanalloh besar sekali bukan ganjaran yang alloh berikan kepada seorang muadzin.Karena menjadi seorang muadzin adalah pekerjaan yang sangat mulia yaitu mengajak muslim atau muslimah untuk mengingat Alloh. Seorang muadzin akan masuk syurga jika ia menjadi seorang muadzin selama dua belas tahun secara berturu-turut.Apabila dari kalian tertarik ingin menjadi seorang muadzin, maka hadist ini insyaaloh akan menguatkan niat kalian untuk menjadi seoprang muadzin.Nabi Muhammad sallallohu ‘alaihi wasallam bersabda:


“Sesungguhya hamba alloh pilihan adalah orang yang memperhatikan matahari, bulan, bintang ,dan bayangan,untuk mengingat alloh ‘azza  wajalla.”(As-shilsilah as-Shohihah:vi/1299)
Hadist ini menjelaskan keutamaan bagi para muadzin yang ikhlas.Hadist ini disampaikan agar seorang seorang muslim berhasrat kuat untuk menjadi bagian dari mereka, atau turut bersama mereka-walau sesekali dalam memperoleh kebaikan yang dikabarkan nabi sallallohu ‘alaihi wasallam.
10. Beberapa Amalan Yang Pahalanya Mengalir Terus Hingga Hari Kiamat.
            Rasululloh sallallohu ‘alihi wasallam bersabda:
“Jika seorang manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara yakni: sedekah jariyyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang senantiasa mendoakannya.”(HR>Muslim)
Perkara-perkara ini sangat penting untuk kita siapkan selagi nyawa masih didalam raga sebelum jasad ini sudah tidak bisa berdaya lagi dan mumpung selagi ada kesempatan.Sedekah jariyyah adalah semua sumbangan untuk kebaikan dan bermanfaat untuk orang lain dan masyarakat.Misalnya menyumbang jalan,membangun masjid, membantu pelaksanaaan pengajian, ceramah dan lain-lain yang didasari dengan niat ikhlas dan berasal dari barang atau uang yang halal.Ilmu yang bermanfaat adalah semua ilmu yang dapat dimanfaatkan  untuk kebaikan.Suatu ilmu yang kita peroleh dari mencarinya lalu kita ajarkan kepada orang lain dan bermanfaat baginya dan ia amalkan ilmu itu maka ganjaran pahala mengalir bagi orang yang mengajarkan ilmu itu walaupun orang yang mengajarkannya itu sudah meninggal dunia.Seperti mengajarkan mengaji, shalat dan lain-lain.dan jangan lupa apabila kalian sudah memiliki anak, maka didiklah ia agar ia menjadi anak yang sholeh yang dapat mendoakan orang tuanya dan membantunya jika orang tuanya sudah meninggal dunia.
Rasululloh sallallohu ‘alihi wasallam bersabda:
“Diantara yang akan ditemui seorang mu’min dari amal dan kebaikanya sepeninggalnya adalah:ilmunya yang diajarkan dan disebar luaskan, anak sholeh yang ditinggalkannya, al-qur’an yang ia wariskan, masjid yang ia bangun, rumah yang ia bangun dan ia gunakan untuk fi sabilillah, sungai(mata air) yang ia gali,dan sedekah yang ia infakkan dari harta kejayaannya semasa sehatnya dan semasa hidupnya, niscaya itu akan ditemuinnya sepeninngalnya.”(HR.Ibnu Majah, dianggap hasan ole al-Bani). ASURANSI TERUS MENGALIR

11.Pahala Berjamaah Isya Seperti Shalat Setengah Malam dan Pahala Shalat Subuh Berjamaah Seperti Shalat Satu Malam Penuh.
       Amalan sholat malam sangat luar biasa, karena tidak banyak orang yang dapat melakukan amalan itu.Banyaknya godaan dan hawa nafsu yang menyeret kita untuk lebih mementingkan haq-haq anggota badan untuk istirahat ketimbang dengan mengisi malam kita untuk bermunajat kepada alloh.Shalat malam adalah cobaan dan ujian berat bagi kaum muslimin krtika ia sedang menikmati kenyamanan atau keindahan mimpi dalam tidur yang bersifat sementara.Tak heran tak banyak dari mereka lebih mementingkan kenyamanan itu.Bergelut denganya adalah hal yang sangat wajar, namun tak banyak juga dari mereka yang terkalahkan.Sebagian dari kita juga mungkin banyak yang meremehkan akan kedahsyatan ganjaran dari sholat malam teersebut.
  Namun Alloh memberikan kepada kita amalan yang seimbang dengan ganjaran melakukan setengah atau satu malam penuh shalat malam.Yaitu dengan shalat ‘isya atau shalat subuh berjamaah.Tapi bukan berarti juga kita meremehkan  untuk melakukan untuk tidak sholat tahajjud.
Dari Utsman bin affan.Nabi muhammad sallallohu ‘alaihi wasallam bersabda:
“Barang siapa yang sholat ‘isya dengan berjamaah maka seolah-olah ia mengerjakan shalat setengah malam dan barang siapa yang shalat subuh berjamaah maka ia seolah-olah ia mengerjakan shalat semalam suntuk.”(HR.Muslim)
            Shalat isya berjamaah menurut kalian semua mungklin lebih dapat dikerjakan dibandingkan dengan shalat tahajjud setengah malam.Oleh karena itu janganlah kalian sis-siakan amalan itu.Namun jika shslat subuh, mungkin dari kalian itu juga merupakan cobaan berat,tapi jika yang sudah dibiasakan maka akan tersa ringan dibandingkan dengan shal;at semalaman suntuk.Coba kalian bayangkan??
            Munkin jika kalian diberi tahukan bahwa shalat subuh berjamaah memiliki banyak manfaat dan keutamaan, mudah-mudahan dapat menguatkan tekad kalian agar bangun lebih awal.Keutamaannya diantaranya:
1.Alloh subhaanahu wata’ala membanggakan di hadapan malaikat orang yang meninggalkan pembaringannya lalu bangun mengerjakan sholat.
Rasululloh sallallohu ‘alaihi wasallam bersabda:
“Alloh subhaanahu wata’ala takjub melihat seorang lelaki yang bangun dari pembaringan dan kasurnya meninggalakan keluarga dan kekasihnya untuk mengerjakan shalat.Alloh subhaanahu wata’ala berjata:Wahai malaikat-malaikatku, lihatlah hamba-Ku itu bangun ia bangun dari pembaringan dan kasurnya,meninggalkan keluarga dan kekasihnya untuk mengerjakan shalat karena mengharapkan pahala disisi-Ku dan merindukan apa yang ada disisi-Ku.”(HR.Ahmad dan dsishahihkan oleh al-Bani dalam Misykaatul mashaabih(1251))
2.Alloh akan memberikan cahaya pada hari kegelapan.
Buraidah al-Islami radhiyallohu ‘anhu,Rasululloh sallallohu ‘alaihi wasallam besabda:

“Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan dikegelapan menuju masjid berupa cahaya yang sempurna poada hari kiamat kelak.”(HR.At-Tirmidzi,Abu Dawud dan Ibnu Majah dengan sanad shahih)
Dikegelapan maksudnya adalah shalat isya dan shalat subuh.Sabda nabi salallohu ‘alihi wasallam:”ke masjid” menunjukan bahwa cahaya ini diberikan kepada orang-orang yang mengerjakan shalat isya dan subuh berjama’ah.
3.Apabila mengerjakan shalat fajar berjama’ah maka akan ditulis bagimu pahala qiyamullail.
            Betapa besar keutamaan qiyamullail apalagi jika dituliskan bagimu sementara kamu tidur diatas pembaringanmu,bilamana kamu bangun lalu mengerjakan shalat fajar dan menunaikannya berjama’ah. Utsman bin affan radhiallohu ‘anhu yang telah disebutkan diatas.
4.Para malaikat berkumpul dan mendoakan orang-orang yang mengerjakan shalat subuh berjama’ah.Allpoh berfirman:


“Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap dan (dirikanlah pula shalat) subuh.Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).”(QS.Al-Isra:78)
5.Jaminan surga dan terhindar dari api neraka.
Rasululloh sallallohu ‘alihi wasallam bersabda:

            “Barang sipa shalat al-Bardain niscaya masuk surga.”(HR.Al-Bukhari dan Muslim)
Shalat al-Bradain adalah shalat subuh dan shalat ashar.
6.Berada dalam lindungan Alloh subhaanahu wata’ala
Rasululloh sallallohu ‘alaihi wasallam bersabda:

“Barang siapa shalat subuh maka ia dalam perlindungan alloh”(HR.Muslim)


Dan masih banyak keutamaan lainnya. INI MERUPAKAN INVESTASI YANG MENGGIURKAN

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kakek 63 Tahun Nikahi Gadis SMA. Ternyata Karena Anu nya Mengejutkan

Mau Dinikahi Kakek Kakek, Ternyata Ini Penyebabnya, Mengejutkan. BUKAN SOAL HARTA

WOW SUNGGUH MENGGEMPARKAN: APAKAH KAMU PERNAH MINUM " INI " SEBAIKNYA BACA INI , MENYESALLAH ANDA JIKA TAK BACA ...!! TOLONG SEBARKAN INFO INI AGAR BANYAK YANG TAHU...!!!!