SUBHANALLAH !!! TERNYATA INI AMALAN MUDAH TAPI BERPAHALA BESAR BERKALI-KALI LIPAT. NO 12 MUDAH SEKALI !!!

Meraih pahala tidak harus dengan amalan yang memberatkan, sesuaikalah amalan-amalan ibadah yang kita lakukan dengan kemampuan fisik diri kita. walaupun demikian bukan berarti kita tidak bersungguh-sungguh dengannya. Maksud dari jangan melakukan amalan-amalan yang memberatkan adalah janganlan kita memporsir diri melakukan berbagai amal shalih pada hari ini. Namun rasa cape membuat kita tidak beramal sedikit pun di hari esok. Ingatlah Alllah SWT menyukai amalan yang sedikit yang dilakukan secara istiqamah terus menurus dibanding amalan banyak yang tidak berlanjut di esok harinya. Amalan ini bisa dijadikan juga sebagai pendomplang pahala yang sudah kita miliki namun masih sedikit. Luarbiasa amalan ini bisa kita jadikan sebagai investasi akhirat kelak.

1.Mendoakan orang lain mendapatkan pahala sebanyak orang yang di doakan.
Melakukan amalan tanpa melakukannya dengan susah payah tapi mendapatkan pahala besar adalah hal yang sangat mustahil.Mendapatkan pahala besar tanpa mengeluarkan biaya,keringat dan tenaga.Salah satu amalan yang dapat dilaksanakan adalah mendoakan orang lain.
“Barang siapa yang mendoakan mu’min laki-laki atu pun perempuan   niscaya alloh akan member pahala kebaikan dari setiap mu’min laki-laki dan perempuan  yang didoakannya.”HR.al-Thabrani dan di anggap hasan oleh Albani.”
Maka perbanyaklah mendoakan orang lain dalam kebaikan dan ketaqwaan.Dan janganlah kalian mendoakan mereka dalam keburukan ,suatu hal yang tak mungkin terjadi, memutus silaturahmi, dan  mendoakan orang kafir agar di ampuni,tetapi boleh lah kalian berdoa agar ia di beri hidayah untuk masuk ke dalam islam.Salah satu doa yang mungkin biasa dipraktekan:
            “Ya alloh, ampunilah dosa orang-orang muslim baik laki-laki maupun wanita, baik  yang masih hidup,atau yang telah meninggal dunia.dengan rahmat Mu  Ya Alloh yang maha pengasih dan maha penyayang.”

2.Dahsyatnya Dzikir
a.Dzikir lebih banyak daripada dunia dan seisinya.
Apakah ada kekayan yang lebih tinggi nilainya daripada dunia dan seisinya??Dziikir adalah salah satunya.Amalan ini ringan tapi dan membutuhkan waktu yang singkat tapi dapat mengalahkan nilai kekayan dunia dan seisinya.Rasululloh sallallohu alaihi wasallam bersabda:
“Aku membaca: Subhaanalloh wal hamdulillah walaailaaha illallohu wallohu akbar (maha suci alloh,segala  puji bagi alloh, tiada tughan yang berhaq diibadahi selain alloh dan alloh maha besar).Bacaan itu lebih aku sukai daripada mendapat kekayaan sebanyak apa yang dibawah sinar matahari.”(HR.Muslim)
Maka perbanyaklah dzikir ia adalah amalan yang ringan tapi bernilai berat disisi alloh subhaanahu wataa’la.
b.Dzikir yang pahalanya lebih daripada membebaskan sepuluh budak.
            Membebaskan seorang  budak mengeluarkan  biaya yang besar.Dan apalagi membebaskan sepuluh orang budak yangpada di zaman ini budak sudah tidak ditemukan lagi.Nah, amalan ini berpahala imbang dengan membebaskan sepuluh orang budak, dalam hadistnya rasululloh sallallohu ‘alaihi wasallam bersabda:
“(Tidak ada illah yang berhaq diibadahi selain alloh yang tunggal,tiada sekutu bagiunya.Bagi-Nya kekuasaan dan puji-pujian dan dia berkuasa atas segala sesuatu),pada setiap hari seratus kali maka baginya seimbanmg dengan memerdekakan sepuluh budak sahaya dan tertulis bagoinya seratus kebaikan dan dihapus daripadanya seratus dosa dan menjadi perlindungan baginya sepanjang hari itu hingga sore hari.Dan tidak ada seorang pun yang lebih utama dari yang berbuat seperti itu atau yang lebih banyak dari pada itu.”(disepakati oleh Bukhari dan Muslim)
c.Dzikir yang pahalanya memenuhi timbangan amal.
            Pada hari akhir nanti semua orang akan ditimbang oleh  alloh akan amal perbuatannya.Apabila lebih berat pahalanya maka ia akan dimasukan ke dalam syurga dan apabila lebih berat dosanya maka ia akan dimasukan ke dalam neraka.Nauudzubillahi min dzaalik.Nah amalan ini ringan tidak susah di amalkan namun berat dalam timbangan.Dari Abu Malik Al-asy’ari radhiallohu ‘anhu,Rasululloh sallallohu ‘alaihi wasallam bersabda:
“Kebersihan itu separuh keimanan,dan ucapan alahamdulillah itu memenuhi timbangan amal,dan Subhaanallohi walhamdulillah itu memenuhi keduanya atau memenuhi antara langit dan bumi.”(Hr.Muislim)
            Apabila kita mengucapkannya dengan keyakinan mantap maka tidaklah ringan timbangan kita di hari kiamat kelak.Insya alloh.Dan pada hadist lain:
“Ada dua kalimat yang ringan di ucapkan di lisan,dicintai oleh allohyang maha penyayang,berat di timbangan yaitu SUbhaanalloh wabihamdih Subhaanallohi bil ‘adziim.” (HR.Bukhari dan Muslim)
            Dengarkan pesan ini: kunci sukses ada perhatian dan kerajinan.Tidak usah berpikir panjang lebar karena dzikir ini tidak berat.
d.Dzikir yang mendatangkan seribu kebaikan dan menghapuskan seribu dosa.
            Di dunia ini tidak ada yang tidak berdosa.Semua orang mesti pernah melakukan dosa.Dosa itu tidak mudah di hapus di hadapan alloh.Misalnya kita harus beristighfar,bertaubat, dll. Tapi dengan dzikir inidosa-dosa bisa terhapus hingga beribu-ribu dosa. Sabda nabi sallallohu ‘alaihi wasallam:
“Apakah seorang diantara kamu tidak mampu mengerjakan seribu kebaikan dalam setiap harinya??Salah seorang sahabat yang ikut duduk bersama beliau bertanya:”Bagaimana cara salah seorang diantara kami dapat mengerjakan seribu kebaikan??”Belau menjawab:”Membaca tashbih (subhaanalloh) seratus kali dapat mendatangkan seribu kebaikan atau menghapus seribu dosa atau kesalahan.”(HR.Muslim)
e.Dzikir yang dibalasi pohon kurma di syurga.
            Pohon kurma adalah pohon yang mempunyai banyak barokah didalamnya.Diantaranya dapat menguatkan badan,menyambuhkan berbagai penyakit, dll.Pohon kurma tidak kita temukan di indonesia melainkan hanya tumbuh didataran Arab Saudi.Ada cara praktis agar kita dapat menanam pohon kurma yang nantinya akan kita nikmati di dalam syurga.Dari Jabir radhialloohu ‘anhu bahwa rasululloh sallallohu ‘alihi wasallam bersabda:
“Barang siapa yang membaca dzikir Subhaanallohil ‘adziimi wabihamdihi (maha suci alloh yang maha agung dan segala puji bagi-Nya) maka akan ditanamkan untuknya sepohon kurma di syurga.”(HR.Al-thirmidzi dan dianggap shahih oleh al-Albani)
            Oleh karena itu marilah kita membuat hutan kurma di syurga sejauh mata kita memandang.

3.Doa Masuk Pasar Untuk Mendapatkan 3 Juta Keutamaan
         
  Hendaklah diantara  kalian mengucapkan doa sebelum masuk kedalam pasar.Rasululloh sallallohu ‘alihi wasallam bersabda:
 “(Tiada tuhan selain alloh semata, tidak ada sektu bagin-Nya.Dialah yang memilii kerajaan dan pujian,yang menghidupkan dan mematikan dan dialah maha hidup dan tidak akan pernah mati, ditangan-Nya segala kebaikan  dan dia maha kuasa atas segala sesuatu),niscaya alloh akan membrikan kepadanya seribu-seribu (sejuta) kebaikan dan menghapus seribu-seribu (sejuta)keburukan serta diangkat kedudukannya seribu-seribu (sejuta) derajat.Dalam riwayat lain dikatakan :Niscaya alloh akan membangunkan rumah di dalam syurga.”(HR.Tirmidzi dan Albani menganggap nya hasan).
            Oleh karena itu jangan kalian lupa untuk membaca doa tersebut karena didalamya terdapat 3 juta keutamaan.Dan Alloh menetapkan kepadanya sejuta kebaikan , menghapus sejuta kesalahan, dan meninggikan baginya sejuta derajat.Bagi kamu yang belum melakukannya.Maka cepat hafalkan doa nya.

4.Memberi Kelonggaran bagi Yang Berhutang Akan Mendapatkan Pahala Sedekah Dua Kali Lipat
      Sudahkah kalian mersakan betapa beratnya bersedekah.Mengeluarkan uang yang menurut kita sangat berarti bagi kita.Kan tetapi ada juga amalan yang menyumbang secara tidak sengaja.Dalam hadist satu ini.Rasulullohu sallallohu ‘alaihi wasallam bersabda:
“Barang siapa yang memberi tempo kepada seorang belum mampu membayar hutang maka setiap hari ia memiliki sedekah sampai hutang itu jatuh tempo.Jika jatuh tempo dan orang itu belum mampu membayar hutangnya kemudian ia memberi kelonggaran lagi, maka setiap hari ia bersedekah dua kali lipat dari harta yang dipinjamkannya.”(dianggap shohih oleh Hkim dan disepakati oleh Al-Bani.)

            Amalan ini dapat kita lakukan  dengan cara memberi tempo kepada orang yang belum mampu membayar hutang kepada kita.Kita tida berinfak kepada orang lain tetapi hanya memberi kelonggaran terhadap orang yang berhutang tetapi kita akan mendapatkan pahala berinfak.
Sebelum mebaca al-qur’an maka perhatikan adab-adabnya agar mendapatkan kesempurnaan pahala.Yaitu:
a.Brsucilah sebelum membaca la-qura’n agar suci dari hadast besar dan hadast kecil, dan juga duduklah dengan sopan dan tenang
 b.Hendaklah membacanya dengan tartil dan tidak cepat-cepat, agar kamu sekalian dapat menghayati apa yang dibaca.Rasulullah shallallohu ‘alihi wasallam bersabda:
“Siapa saja yang membaca al-qur’an (khatam) kurang dari tiga hari, berarti dia tidak memahami.”(HR.Ahmad dan para penyusun kitab-kitab sunan)
c.Bacalah al-qur’an dengan khusyu’.Dikalau bisa menggambarkan rona duka cita atau tangis di wajah karena sentuhan ayat alloh yang dibaca.Rasululloh shallallohu ‘alihi wasallam bersabda:
”Bacalah al-qur’an dan menangislah, apabila kamu tidak bisa menangis maka usahakanlah seakan-akan engkau menangis (karena ayat yang engkau baca)”(HR.Al-Bazzar)
Alloh juga menjelaskan dalam suatu ayat tentang sifat-sifat hamba-Nya yang sholih:
“Dan mereka atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyu’.”(QS.Al-isra’:109)
d.Agar membaguskan suara saat membaca, sebagaimana sabda rasulullah sallallohu ‘alihi wasallam:
”Hiasilah al-qur’an dengan suaramu.”HR.Ahmad, Ibnu Majah dan Hakim)
Ada juga hadist lain yang membahas tentang ini:
“Tidak termasuk umatku orang yang tidak melagukan al-qur’an.”(HR. al-Bukhari dan Muslim)
Maksud dalam hadist ini adalah membaca al-qur’an dengan susunan bacaan yang jelas makhraj hurufnya, panjang pendek bacaannya, dan tidak keluar dari ketentuan kaidah tajwid.Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kakek 63 Tahun Nikahi Gadis SMA. Ternyata Karena Anu nya Mengejutkan

Mau Dinikahi Kakek Kakek, Ternyata Ini Penyebabnya, Mengejutkan. BUKAN SOAL HARTA

WOW SUNGGUH MENGGEMPARKAN: APAKAH KAMU PERNAH MINUM " INI " SEBAIKNYA BACA INI , MENYESALLAH ANDA JIKA TAK BACA ...!! TOLONG SEBARKAN INFO INI AGAR BANYAK YANG TAHU...!!!!